وبلاگ شخصی بهزاد جعفرپور

بنده بعنوان صاحب و جویای دانش در گوشه ای از این جهان هستی زندگی میکنم، به هیچ جناح سیاسی، فرقه یا مکتب خاص تعلق ندارم و بعنوان یک نظریه پرداز با ایدئولوژی که از پیوند علوم بدست آوردم بصورت شفاف سخن میگویم.

 

تمام موضوعاتی که در فهرست این وبلاگ وجود دارند با یکدیگر مرتبط هستند، برای فهم بهتر بایستی کل آنها را مطالعه نمود. اگر ابهام یا سئوالی برای خواننده بوجود آمد، میتوان آنرا توسط فرم های موجود در این وبلاگ انتقال داد.

 

هدف اصلی از انتشار این وبلاگ ایجاد شور و شوق کسب علم و دانش در وجود خواننده است، من دوست دارم تمام آدمهای این سیاره آبی به کمال علمی برسند و صلح و آرامش بر روی زمین برقرار باشد، هر جا که جنگ است، هر جا که خشونت است، هر جا که حقی پایمال میشود و خونی میریزد، هر جا که صدایی خفه میشود و زور سخن میگوید، باید مطمئن بود که در آنجا فقر علم و دانش استوار است. ازاینرو با جرات میتوان گفت که تنها منجی آدم کمال علمی اوست.

 

” بر مردمان جاهل ستمگر حکومت میکند “

 

خداوند در آیه 9 سوره مبارکه الزمر به پیامبر می فرماید :

به آن کسیکه در ساعتهای شب سجده کنان و ایستاده به طاعت خدا می پردازد و از عذاب آخرت میترسد و به بخشش پروردگارش امیدوار است بگو، آیا آنکه دانشی دارد با آنکه دانشی ندارد برابر است ؟ ( بگو و بدان ) فقط خردمندان عالم از این مطلب پند میگیرند

pand_islam