قرآن و حافظ

ترجمه آیات ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ سوره مبارکه بقره

به نام خداوند بخشنده مهربان

کسانیکه عهد خدا را پس از محکم بستن آن میشکنند و می گسلند آنچه امر خداست و میان اهل زمین فساد میکنند، ایشان به حقیقت زیانکارانند.

چگونه کافر میشوید به خدا درحالیکه شما مرده بودید و زنده تان کرد، سپس دوباره بمیراند و باز زنده کند و نهایتاً به سوی او باز میگردید.

او خدایست که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد و سپس به خلقت آسمانها نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر افراشت و او به همه چیز آگاه است. 

غزل ۱۸۳ دیوان حافظ

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                و اندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند

183

غزل ۱۸۴ دیوان حافظ

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند               گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

184

چه خوش گفت حافظ شیرین سخن :

آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست                 عالمی دیگر بباید ساخت و زنو آدمی

4 فکر می‌کنند “قرآن و حافظ

دیدگاهتان را بنویسید