اسلام و مسلم به زبان ساده

من با کمال حیرت در فقر علمی آدم ها تصمیم به نوشتن این پست نمودم. امروزه پژوهشگران از همه چیز سخن میگویند تا بشریت متمدن شود و آسوده زندگی کند. اما به موازات این اعمال، تمام ملتها درگیر دین و مذهب هستند و برای این موضوع براحتی به هم نوع خود آسیب میرسانند. امروز وظیفه دانستم تا کلام خدا را بازگو کنم و به گوش مخاطبان برسانم. استناد من به آیات محکم شهدالله از سوره مبارکه آل عمران میباشد ( آیه ۱۸ و ۱۹ ) که خداوند در اولین آیه به وجودش شهادت میدهد و سپس در دومین آیه درباره اسلام  سخن میگوید :

بنام خداوند بخشنده مهربان

گواهی داد خدا، آنکه نیست هیچ معبود بسزایی جز او، فرشتگان و صاحبان دانش نیز، در حالیکه خدا قائم بعدل است، گواهی دهند، نیست هیچ معبود بسزایی مگر او که غالب و درست کردار است. 

جایگاه و مفهوم دین نزد خدا فقط تسلیم شدن به خود اوست ( اسلام است )، و تمام کسانیکه به آنها کتاب مقدس داده شد بر این موضوع واقف هستند و مخالفتی نمی کنند مگر آنکه دلیل و عدله ای از خودشان بسازند تا بین صاحبان کتب مقدس رشکی بوجود آید. هر کس به عدله های خداوند شک کند و آنها را قبول نداشته باشد، مطمئن باشد که خداوند خیلی زود به حساب او رسیدگی خواهد کرد.

به این نکته خوب توجه شود : ” معنی و مفهوم کلمه عربی اسلام  برابر با  تسلیم شدن است “ و یک مسلم به معنی کلمه کسی است که به درگاه خدا تسلیم شده است لذا فرقی نمیکند که چه پیامبر و کتاب مقدسی داشته است. کسی که تسلیم میشود، در بند است ( بندگی میکند ) و خدا بر او ناظر، لذا نمیتواند به کسی آسیبی برساند و گناهی انجام دهد، زیرا او با ایمان زندگی میکند.

در این آیه خداوند به تمام حاکمان و روحانیون میگوید از کلمه دین سوء استفاده نکنید و به یکدیگر فخر نفروشید و دین را ابزاری برای سنجش جایگاه ملتها قرار ندهید ؛ زیرا هر تسلیم شده واقعی خودش دین است.

نتیجتاً هر شخص که پیامبر و کتاب مقدسی دارد باید تسلیم شده ( مسلم ) باشد تا بعنوان بنده تلقی گردد :

کتاب مقدس محمد (ص) قرآن است و پیروان آن باید تسلیم شده ( مسلم ) باشند

کتاب مقدس عیسی (ع) انجیل است و پیروان آن باید تسلیم شده ( مسلم ) باشند

کتاب مقدس موسی (ع) تورات است و پیروان آن باید تسلیم شده ( مسلم ) باشند

ابراهیم خلیل (ع) و فرزندانش که اجداد پیامبران ذکر شده میباشد، آنان نیز تسلیم شده ( مسلم ) بودند، این درخواستی بود که ابراهیم  (ع) و اسماعیل در زمان برافراشتن کعبه بعنوان دعا به درگاه خداوند بیان نمودند.

متن این دعا در آیه 128 سوره مبارکه بقره بشرح ذیل است :

بنام خداوند بخشنده مهربان

پروردگارا قرارده ما را تسلیم  کامل خود ( مسلمین ) و از فرزندان ما نیز گروهی را تسلیم کامل خود ( مسلم ) گردان و بنما به ما اعمال حج را که ما انجام داده ایم و بپذیر توبه ما را که تو خود توبه پذیر و مهربانی. 

دیدگاهتان را بنویسید