موفقیت

همانطور که خداوند تعیین کننده جسم ماست و به قدرت او اندام ما شکل میگیرد، روح ما نیز از او تامین میشود. همان روح واحدی که در وجود هر آدم نهفته است ؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم تمام آدمها با هم برابرند، اما جایگاه متفاوتی دارند.

جایگاه در برابر وجود آدم بی معنی است، این دو مکمل هم نیستند. جایگاه وسیله ایست برای گذراندن یک دوره حیات آدم و پس از مرگ دیگر معنی و مفهومی ندارد.

آدم ها به ابزار دیگری نیاز دارند تا به آرامش برسند و خوشبخت شوند. این وسیله موفقیت نام دارد؛ خداوند با آدمهای موفق مهربان است، از اینرو تمام شرایط زندگی برای شخص موفق آسان میشود، این موفقیت میتواند تمام معادلات زندگی ( تقدیر و سرنوشت ) را تحت تاثیر قرار دهد.

آدم موفق کیست ؟

  • کسی که شهرت دارد مانند هنرمندان
  • کسی که توان جسمی دارد مانند ورزشکاران
  • کسی که مقام دارد مانند مدیران
  • کسی که قدرت دارد مانند رهبران
  • کسی که عبادتگاه دارد مانند روحانیون
  • کسی که علم دارد مانند دانشمندان
  • کسی که ثروت دارد مانند مردمان

اینها ملاک موفقیت نیستند بلکه جایگاه هستند که هر فرد با توجه به میل و توانایی های خود به آن رسیده است و قطعا قابل تقدیر و احترام میباشد. این جایگاه میتواند گذرا باشد یا پایانی ناخوشایند داشته باشد؛ این دگرگونی میتواند سبب آسیب شود، روح و جسم را تحت تاثیر قرار دهد و نتیجتاً منجر به رویدادهای بسیار تلخ گردد.

کتب مقدس به ما یاد می دهند چگونه با درک و فهم آیاتشان راهی برای موفقیت پیدا کنیم. من مطمئن هستم که رسیدن به موفقیت بسیار آسان است فقط کافیست نکته های مهم آیات مقدس را بدرستی و بدون حاشیه استخراج کنیم و با تمام وجود و بی وقفه به آنها عمل نماییم.

طی پژوهشهایم در کتب مقدس و مخصوصاً قرآن کریم به 12 خصلت مهم برخورد کردم که خداوند مکرراً آنها را به بشر گوش زد میکند و از ما میخواهد برای رستگاری و ایده آل زیستن به آنها توجه کنیم. من مجموع این 12 خصلت را ایمان خطاب میکنم و میگویم که ایمان موجب خلق موفقیت میشود.

بخشنده، مهربان، شاکر، صابر، مسئول، عادل، عالم، متفکر، راستگو، امانت دار، پرهیزکار، نیکوکار

ایمان جامه ایست برای موفق شدن و جایگاه موقعیتی است برای زیستن “

pand_iman

pand_bot

1 فکر می‌کنند “موفقیت

دیدگاهتان را بنویسید