کلام خدا

من هم مانند خیلی ها این سئوال در ذهنم تداعی میشود که چرا متولد شدیم و چگونه باید زندگی کنیم ؟ راه و رسم درست زندگی چیست و منشاء خوشبختی کجاست ؟ نهایتاً به این سئوال اصلی میرسیم که چرا خداوند آدم را خلق کرد ؟

بعد از سالها تحقیق و تفحص جواب سئوالم را از خود خدا شندیم. دقیقاً خداوند در آیات 30 الی 33 سوره مبارکه بقره به این نکته بزرگ اشاره میکند.

چند نکته در این آیات وجود دارد که بایستی بدرستی ترجمه شوند. بنظر من نمیتوان کلام خدا را تفسیر نمود و بایستی همانطور که هستند فهم و درک کرد که این مطلب در خصوص آیات ذکر شده صادق است. این پست با عنوان کلام خدا نام گذاری شده است لذا در خصوص سئوال مطرح شده پاسخی بجزء کلام خدا درج نمیکنم و نظرم را در باره این موضوع به پست دیگری موکول می نمایم.

بنام خداوند بخشنده و مهربان

زمانی خداوند به فرشتگان میفرماید : من در زمین قائم مقامی آفریدم

فرشتگان به خداوند گفتند : کسی را در زمین قرار دادی تا فساد کند و خونها ریزد، درحالیکه ما آنطور که شایسته است تو را تسبیح و تقدیس میکنیم

خداوند به فرشتگان فرمود : من چیزی از خلقت بشر میدانم که شما نمیدانید، و آنگاه خداوند به آدم آموخت اسم همه چیز را، و در نظر فرشتگان پدید آورد واقعیت آن اسم ها را

و به فرشتگان فرمود : اگر شما راست میگویید نام این چیزها را بیان کنید

فرشتگان به خداوند گفتند : تو منزهی، ما چیزی نمیدانیم جزء آنچه که تو به ما تعلیم دادی، تویی خالق دانا و حکیم

خداوند به آدم فرمود : ای آدم ماهیت این اسم ها را برای فرشتگان هویدا کن، و چون آدم فرشتگان را آگاه ساخت

خداوند فرمود : اکنون دانستید که من برغیب آسمانها و زمین آگاهم و میدانم آنچه را آشکار و نهان میدارید

 

دیدگاهتان را بنویسید